Sårskador

Sårskador kan uppkomma på en mycket stor mängd olika sätt och med olika allvarlighetsgrad.

Behandlingsprincipen är dock densamma.

  • Vid behov - minska eller förhindra ytterligare blödning (vid större skador)
  • Rengör med vatten och/eller sårrengöring
  • Lägg ett första förband
  • Smärtstilla
  • Kontrollera
  • Vid behov och om möjligt tejpa, sy och fäst ihop på lämpligt sätt samt lägg ett nytt bättre förband


Förband som ger cirkulationsrubbningar, blåfärgningar pirrningar och stickningar skall snarast läggas om.

För sår med splitter av exempelvis glas i kan förbandet göras som ett så kallat fågelboförband.

Mycket viktigt att komma ihåg är att även ett mycket lite sår som inte behandlas rätt relativt snabbt kan förvärras och orsaka en nödsituation. Såret på bilden var ett enkelt skrapsår på smalbenet efter en spark på en winch. Efter en vecka så hade det vuxit, blivit infekterat och stor risk för en akut blodförgiftning förelåg.

Sår som är varmare än kringliggande hud där skadan blir röd, såret börjar lukta illa och sårvätskan inte längre är klar utan drar emot gult är infekterat. Detta är allvarligt och ett sådant sår måste behandlas ordentligt.

Sårskador skall läggas om regelbundet så att skadan inspekteras, såret rengöras och förbandet anpassas efter skadan så som den är när den läggs om.

Bra att ha i sjukvårdslådan


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-27 02:30 och är visad 1337 gånger.