Hjärnskakning

Hjärnskakning innebär våld emot huvudet i sådan omfattning att hjärnans skydd emot kraftiga rörelser inte räcker till utan hjärnan dunsar i skallbenet.

Vanligtvis delas hjärnskakningars nivåer upp i en tregradig skala:

  • Grad 1 är mildast där patienten inte alltid märkt att en hjärnskakning har ägt rum. Där är illamående och huvudvärk de vanligaste symtomen och kan därför vara svårt att diagnostisera. 90 procent av alla som drabbas av hjärnskakning hamnar inom den första kategorin.
  • Grad 2 innebär att den drabbade har fått ett litet hårdare slag. Vederbörande känner sig mer förvirrad och mår inte direkt bättre inom 15 minuter. Humöret kan påverkas främst i form av ökad retlighet.
  • Grad 3 är den allvarligaste typen av hjärnskakning då den drabbade blir medvetslös. De tidigare symtomen blir dessutom mer tydliga. Minnesluckor, ljud- och ljusskygg är också vanliga symtomen.

En person med hjärnskakning kan behandlas med medel mot illamående och smärtstillande. Personen bör vila liggandes och gärna undvika kraftiga ljus och ljud. Personen bör inte lämnas eller sovandes utan regelbundna kontroller att personen inte har fallit in i medvetslöshet.

Vid medvetslöshet placeras personen i stabilt sidoläge.

Bra att ha i sjukvårdslådan


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-27 02:31 och är visad 1438 gånger.