Benbrott


Felställning

För ett bryta ett ben (skelettdel) krävs normalt relativt kraftigt våld vilket gör att risken för att andra skador har uppstått samtidigt inte är ringa. Kontrollera detta noga. Att inte kunna använda en kroppsdel kan tyda på benbrott. Felställningar innebär alltid ett benbrott. Extrem rörlighet kan också tydliga på ett brott. Känselbortfall kan tyda på benbrott.

Ofta kommer smärtan en stund efter det att skadan uppstår vid benbrott. Detta då kroppen fylls med adrenalin vid, under och direkt efter benbrottet.

Om brottet orsakar en felställning på benet (kan ske på armar och ben) så måste detta reponeras (återställas) inom några timmar efter brottet. Kan den skadade komma till en läkare inom denna tiden så är det bäst att vänta. Men annars bör man efter kontakt med en läkare försöka reponera det på egen hand genom att dra i benet/armen så att skelettet återförs till sitt ordinarie läge. Detta kan vara mycket smärtsamt och kan ibland därför lämpligen göras i direkt anslutning till då brottet skedde och kroppen ännu inte känner smärtan i samma grad på grund av adrenalinutsöndringen och kramper som inte har hunnit komma och som förhindrar en reponering.

Om skelettet är skadat så att det sticker ut ur huden (öppet brott) måste läkare kontaktas omedelbart för rådgivning.


Efter ett benbrott måste den skadade kroppsdelen fixeras (spjälkas) så att den inte rörs i onödan. Att gipsa någon ombord är sällan ett alternativ utan andra mer innovativa metoder får användas. Ta exempelvis en fender till hjälp och gör en "mitella" av denna. Använd åror, båtshakar, fenderplankor, spännband och annat som finns ombord som kan stabilsera brottet.

Smärtstilla med värktabletter (som ej innehåller acetysalisylsyra).

Kontrollera skadan regelbundet efter cirkulationsbrister (blåfärgningar, missfärgningar eller pirrningar) och blödningar.

Bra att ha i sjukvårdslådan


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-27 02:31 och är visad 1414 gånger.