Sjökort och Publikationer

Idag används allt oftare elektroniska sjökort även vid långsegling. Förr bytte långseglare ofta sjökort med varandra, man köpte begagnade sjökort, kopierade sjökort eller till och med ritade av.

Fel på sjökort

Sjökorten är ofta baserade på sjömätningar som gjordes för mycket länge sedan med mycket primitiva metoder. Dessa sjömätningar är både papperssjökorten och de digitala sjökorten baserade på. Förutsätt därför alltid, speciellt vid mindre trafikerade områden, att sjökorten innehåller felaktigheter. Djupen kan vara fel. Grund kan vara felplacerade eller helt saknas. Öar kan ligga fel.

På digitala sjökort förekommer ofta fler fel. Den som har skapat det digitala sjökorten kan ha missat att föra in en sten, ett grund, en djupsiffra eller placerat en mindre ö fel. Viss information som finns på sjökort i större skala kan helt saknas på sjökort i mindre skala vilket gör att man missar ett grund, en ö eller en sten om man inte har zoomat in tillräckligt långt.

Rättelser som görs på papperssjökort tar ibland ett år eller mer innan de förs in på de digitala sjökorten. Så även om minneskortet med de digitala sjökorten är helt nytt så kan sjökorten på det vara över ett år gamla.

Papperssjökort

Papperssjökort finns normalt uppdelade som översiktskort, angöringskort, kustkort samt specialkort och ibland även båtsportkort.

  • Översiktskort innehåller mycket få detaljer, saknar oftast sjömärken och om fyrar är med så är det enbart i begränsad omfattning. Att navigera på ett översiktskort är inte lämpligt. Däremot kan de med fördel användas för att plotta sin position regelbundet under överseglingar. De är också mycket användbara då man planerar sin segling. Skalan är ofta 1:1 000 000 eller större.
  • Angöringskort visar allt man behöver veta för att segla längs med en kust eller då man kommer från havet och vill ta sig in till en hamn eller in i skärgården. Angöringsfyrar visas, sjömärken utomskärs visas och farleder visas. Angöringskortet måste ofta kompletteras med kustkort och/eller specialkort för att man skall kunna navigera säkert hela vägen till målet. Inte sällan så finns specialsjökort infällda i angöringskorten för vissa hamnar som kan nås direkt ifrån havet. Skalan är ofta cirka 1:250 000.
  • Kustkort är det sjökort som visar alla detaljer. Här finns alla grund med, alla öar, all utmärkning, alla fyrar och och och... Kustkorten behövs vid segling inomskärs - inget annat sjökort innehåller information i den omfattning att då går att navigera efter inne mellan öar. Endast på platser där det finns specialkort kan kustkorten sakna vissa uppgifter. Detta är då normalt tydligt markerat på kustkorten. Skalan är ofta 1:50 000.
  • Specialkort är sjökort som visar exempelvis ett specifikt hamninlopp eller ett sund i stor skala för att göra dem mycket lätta att arbeta med. Skalan är ofta 1:10 000 eller mindre.
  • Båtsportkort är normalt kustkorten och i förekommande fall också specialkorten klippta och/eller anpassade i sin form för att vara lätta att arbeta med på en mindre båt. Skalan varierar mellan 1:50 000 och ner till 1:10 000.

För en långseglare är det ofta en mycket hög kostnad att köpa alla aktuella papperssjökort för en sin segling.

Med kunskap om kraven om att alltid ha bästa möjliga och till dagens datum rättade sjökort ombord i pappersform så "fuskar" ändå de allra flesta långseglare. Antingen seglar de helt digitalt. Eller så har de med sig översiktskort för överseglingarna och när de närmar sig land har de köpt just de korten de behöver och/eller förlitar sig på vad som framgår av pilotböckerna.

Papperssjökort ges ut av många olika utgivare som alla väljer att rita dem lite eller mycket olika. I länder som England finns det flera utgivare av sjökort med helt olika utseende. Här kan man välja den typ av sjökort man själv tycker är mest lättlästa.

Digitala

Digitala sjökort finns i en mängd olika utförande ifrån olika leverantörer. Utseende, detaljrikedom, exakthet, korrekthet och en mängd andra egenskaper varierar. Vilka som är bra eller dåliga varierar. Viktigt att komma ihåg att ett digitalt sjökort aldrig är bättre än den grunddata det är skapat ifrån och grunddatan är ofta sjömätningar utförda för mer än 100 år sedan med mycket primitiva metoder för att placera öar rätt, finna alla grund och mäta djup.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 16:27 och är visad 1542 gånger.