Beräkningar

Beräkningar var förr i tiden en stor del av navigatörens arbetsuppgift. Idag görs beräkningar nästan enbart då man planerar en färd. Man kan också använda det som kontroll av sin navigation då man i huvudsak använder andra metoder.

Hur hänger tid, fart och distans ihop?

Vid navigation har de tre värdena; tid, fart och distans ett samband som man utnyttjar. Vet man två av dem så kan man alltid och relativt enkelt räkna ut den andra.

Den enkla formel man användare är;

 Distans   
------------
 Fart x Tid

Formeln används genom att man "håller för" det värde man vill beräkna.

Beräkna Distans

Vet man vilken fart man färdas med och under hur lång tid håller man ett finger över "Distans". Men ser då att man beräknar "Distans" genom att multiplicera "Fart" och "Tid". Med en fart om 7 knop under 3 timmar så får vi distansen; 7 x 3 = 21 distansminuter.

Distansen måste alltid vara och erhålls alltid i distansminuter vid dessa beräkningar. Använder man någon annan enhet är distansminut (exempelvis kilometer) så får man sannolikt inte det svar man har nytta av.

Beräkna Fart

Vet man vilken distans man färdas och under hur lång tid håller man ett finger över "Fart". Man ser då att man beräknar "Fart" genom att dividera "Distans" med "Tid". Med en distans om 20 distansminuter under 2 timmar så beräknar vi farten; 20/2 = 10 knop.

Farten måste alltid vara och erhålls alltid i knop vid dessa beräkningar. Använder man någon annan enhet än knop (exempelvis kilometer per timma) så får man sannolikt inte det svar man har nytta av.

Beräkna Tid

Vet man vilken distans man färdas och med vilken fart håller man ett finger över "Tid". Man ser då att man beräknar "Tid" genom att dividera "Distans" med "Fart". Med en distans om 20 distansminuter och en fart om 10 knop så beräknar vi tiden; 20/10 = 2 timmar.

Tiden måste alltid vara och erhålls alltid i timmar vid dessa beräkningar. Använder man någon annan enhet än timmar (exempelvis minuter) så får man sannolikt inte det svar man har nytta av.

Detta kräver lite förståelse för hur man räknar om minuter till timmar och tvärtom. På en timma går det 60 minuter.

Har man en tid på 2,5 timmar så beräknar man tiden i minuter så här;

 • Vi börjar med att räkna ut minuterna för de hela timmarna. 2 x 60 ger oss 120 minuter.
 • Av de ursprungliga 2,5 timmar så har vi hanterat de två hela timmarna. Återstår att hantera gör då 0,5 timmar.
 • Vi multiplicerar 0,5 med 60 för att få antalet minuter. 0,5 x 60 = 30 minuter.
 • Avslutningsvis lägger vi ihop de två minut-mängderna vi har beräknat. 120 + 30 = 150 minuter.

Har vi istället 150 minuter och vill räkna ut hur många timmar detta är dividerar vi 150 med 60. 150/60 = 2,5 timma.

Några exempel;

 • 0,1 timma är 6 minuter (6/10 eller 0,1 x 60).
 • 0,25 timmar är 15 minuter (15/60 eller 0,25 * 60).
 • 0,5 timmar är 30 minuter (30/60 eller 0,5 * 60).
 • 0,9 timmar är 54 minuter (54/60 eller 0,9 * 60).


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 16:28 och är visad 4036 gånger.