Begrepp och förkortningar

Vid arbete med navigering används ofta ett antal förkortningar på navigationstermer. Nedan listas dessa ihop med en förklaring om termen.

Kompasskurs (KK)

Kompasskursen är den kurs man läser av på sin magnetiska kompass och därmed också den kurs man ber som rorsman att styra då han har en magnetisk kompass till sin hjälp för att nå målet. Viktigt att komma ihåg är att rorgängarens förmåga att hålla en kurs varierar mycket stort mellan person och person, person och båt och person och väder. Bara för att en kurs är angiven till rorgängaren så är det mycket sällan exakt den kurs som kommer att bli styrd.

Deviation (d)

Deviation är det fel som en magnetisk kompass i båten har gentemot den riktning som båten färdas i. Detta fel orsakas främst av magnetism i båten (från kablar, lampor, motor, metall m.m.) men också av installationsplatsen, hur rakt kompassen är monterad samt möjligen också en billigare/sämre kompass som har interna fel. Deviationen varierar med vilken kurs kompassen visar och man behöver därför en deviationstabell för ur denna kunna läsa av deviationen för varje kurs på kompassen. Alla båtar bör ha en deviationstabell som revideras/kontrolleras/uppdateras regelbundet en gång per år eller vart annat år. Deviationstabellen är unik för varje båt! På fritidsbåtar där man sällan lägger tid, pengar och energi på att minska deviationen kan denna ofta uppgå till +/- 10°.

Deviationen anges med minus (-) då den är västlig och plus (+) då den är ostlig.

Magnetiskkurs (KM)

Magnetiskkurs är den kurs man skall styra på en magnetisk kompassen för att nå målet om ens kompass är perfekt och därmed helt saknar deviation. Detta innebär att KM i praktiken är en tämligen teoretisk kurs. KM är KK justerat för Deviationen.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 16:24 och är visad 2049 gånger.