Rätta och sätta kurser

Vid segling inomskärs eller utmed kusten i Sverige är det mycket sällan man rättar kurser eller ens har något större behov av att göra det. Vid segling till havs där navigatorn ofta är den enda möjligheten till positionsbestämning ökar behovet av att kunna rätta en kurs om man önskar verifiera var navigatorn visar med vad man har planerat. Flyttar vi sedan båten till farvatten längre bort där missvisningen kan vara +/- 25° (i Sverige är den bara några få grader) och samverka med en deviation på en tungt lastad långfärdsbåt på +/- 10° så är det lätt att förstå att skillnaden mellan vad kompassen säger och den kursen man seglar över grund kan vara mycket stort. Lägger vi dessutom till avdriften på grund av segling och strömmar så kan i extremfall det totala "felet" mellan kompassen och verkligheten vara 50° eller mer.

Den metod som beskrivs här för att rätta kurser kallas ofta för "Chalmersmetoden". Det finns många andra metoder och metodiker. Fördelen med denna metod är att man alltid gör på samma sätt. Har man en gång lärt sig ordningen man ställer upp sin beräkning i så kan man rätta kurser och bäringar på samma vis och man behöver aldrig tänka på att byta tecken på de olika felen.

Plus eller Minus

Vilket tecken (plus eller minus) skall man ha på de fyra olika felen då man rättar en kurs?

Alla felen fungerar på samma vis. Är felet västligt, oavsett om det är deviation, missvisning, avdrift eller ström, så skall det felet anges med minus (-) då rättningen sker. Och så tvärtom, är felet ostligt, skall det anges med plus (+) då rättningen sker med den metoden som lärs ut här.

En metod för att komma ihåg detta är att man tänker sig att man seglar rakt norrut på kompassen (kompasskurs 000°) och har en ostlig deviation (eller missvisning, eller avdrift eller ström) om 10° så kommer man att hamna 10° öster om nord. Man har således seglat KÖG 010°. Därmed så har man plussat på sin kurs med 10°. Ostliga fel har således plus (+) framför sig.

Det omvända gäller för västliga fel. Med 8° västlig missvisning så hamnar man väster om norr. KÖG blir i detta fallet 352°. Därmed så har man minskat sin kurs med 8°. Västliga fel har således minus (-) framför sig.

En annan metod är om man tänker på avdriften på grund av vinden. Om avdriften trycker båtens faktiska kurs emot ett lägre gradtal än vad kompassen visar så är avdriften negativ och därmed västlig. Om den trycker båten emot ett högre gradtal än vad kompassen visar så är den positiv och därmed ostlig.

KK till KÖG - Kursrättning

Då man seglar en viss kurs på kompassen kan man fundera på vart man hamnar. Detta avläser man i praktiken idag ofta på sin navigator men metodiken för hur man räknar ut detta är ändå väl värd att känna till. Vår rorgängare styr 087° på kompassen och du som skeppare funderar på vilken kurs du skall rita in på sjökortet för att kunna se var ni hamnar någonstans.

De kända uppgifterna är;

 • KK på kompassen är 087°.
 • Strömmen (s) kommer ifrån styrbord och trycker oss emot barbord (väster) med 5° = -5°.
 • Avdriften (a) kommer ifrån barbord och trycker oss emot styrbord (öster) med 10° = +10°.
 • Missvisningen (m) är 3° västlig = -3°.
 • Deviationen (d) är 6° ostlig = +6°.

Arbetsgången för att ta fram KÖG är;

 • Skriv upp en tabellen för att rätta en kurs med följande uppgifter uppifrån och neråt.
  KK, d, KM, m, K, a, KGV, s, KÖG.
 • För in de uppgifter som är kända.
 • Räkna ut de okända uppgifterna uppifrån och ner.
 • Läs av KÖG.

Tabellen blir då så här;

KK 087°
d +6°
KM = ???
m -3°
K = ???
a +10°
KGV = ???
s -5°
KÖG = ???

Nu räknar vi uppifrån och ner och ersätter frågetecknen med respektive summa.

 • KK är 87 och d är +6.
  KK + d = KM.
  87 + +6 = 93.
  KM = 93.
 • KM är 93 och m är -3.
  KM + m = K.
  93 + -3 = 90.
  K = 90.
 • K är 90 och a är +10.
  K + a = KGV.
  90 + +10 = 100.
  KGV = 100.
 • KGV är 100 och s är -5.
  KGV + s = KÖG.
  100 + -5 = 95.
  KÖG = 95.

Den ifyllda tabellen blir då;

KK 087°
d +6°
KM = 093°
m -3°
K = 090°
a +10°
KGV = 100°
s -5°
KÖG = 095°

KÖG till KK - Kurssättning

Vi har på vårt sjökort tagit fram att vi skall segla i 095° för att komma till en viss punkt. Men vilken kurs skall rorgängaren styra på kompassen för att komma dit? Vi använder för tydlighetens skull i stort samma uppgifter som i exemplet ovan.

De kända uppgifterna är;

 • KÖG på kompassen är 095°.
 • Strömmen (s) kommer ifrån styrbord och trycker oss emot barbord (väster) med 5° = -5°.
 • Avdriften (a) kommer ifrån barbord och trycker oss emot styrbord (öster) med 10° = +10°.
 • Missvisningen (m) är 3° västlig = -3°.
 • Deviationen (d) är 6° ostlig = +6°.

Arbetsgången för att ta fram KK är;

 • Skriv upp en tabellen för att rätta en kurs med följande uppgifter uppifrån och neråt.
  KK, d, KM, m, K, a, KGV, s, KÖG.
 • För in de uppgifter som är kända.
 • Räkna ut de okända uppgifterna nerifrån och upp.
 • Läs av KK.

Tabellen blir då så här;

KK = ???
d +6°
KM = ???
m -3°
K = ???
a +10°
KGV = ???
s -5°
KÖG 095°

Så långt har vi gjort på exakt samma sätt som då vi rättade KK till KÖG. Nu skall vi tänka nerifrån och upp istället. Och med tänka menas här att ta fram det tal som ger det svar vi är ute efter.

Tänk på KÖG som i exemplet är 95° och s är -5. Vad måste då KGV vara för att KÖG skall bli 95°? Kanske ser du svaret omedelbart? Lås oss prova några alternativ. Om vi provar med KGV = 90° och s är -5 så kontrollräknar vi KÖG till 90 - 5 = 85°. Vilket är fel. KÖG är 95° det vet vi. Om vi provar med KGV = 100° och s är -5 och kontrollräknar KÖG igen till 100 - 5 = 95. Vilket är rätt. KÖG visste vi var 095°.

Det viktiga här är att tänka nerifrån och upp och kontrollräkna uppifrån och ner.

Om man tycker matematik gör det enklare att förstå så går det så klart minst lika bra att räkna ut det som saknas i tabellen. Matematiskt tar man KÖG - s för att få KGV. KGV - a för att få K. K - m för att få KM. Och KM - d för att få KK. Notera att det står minus (-) i alla fyra beräkningarna ovan. Om sen s är negativt (-5) som i exemplet så blir det två minus (-) tecken i rad vilket enligt matematiska regler blir plus (+). I fallet med a som är positivt (+10) så blir det (KGV - a = K) 100 - + 10 = 90 för enligt de matematiska reglerna så blir minus och plus i samma beräkningssteg minus.

Beräkningarna blir då enligt nedan;

 • KÖG är 95 och s är -5.
  KÖG - s = KGV.
  95 - -5 = 100.
  KGV = 100.
 • KGV är 100 och a är +10.
  KGV - a = K.
  100 - +10 = 90.
  K = 90.
 • K är 90 och m är -3.
  K - m = KM.
  90 - -3 = 93.
  KM = 93.
 • KM är 93 och d är +6.
  KM - d = KK.
  93 - +6 = 87.
  KK = 87.

Och den ifyllda tabellen blir;

KK = 087°
d +6°
KM = 093°
m -3°
K = 090°
a +10°
KGV = 100°
s -5°
KÖG 095°

Känner vi oss det allra minsta osäkra så kontrollräknar vi tabellen uppifrån och ner med exakt de tal och +/- tecken som står i tabellen. 87 + 6 = 93 - 3 = 90 + 10 = 100 -5 = 95. Vilket är rätt och vi vet då att vi har tänkt och räknat rätt.

Vi skall således styra 087° på kompassen för att komma till den önskade punkten.

Tips


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMaSidan ändrades senast 2024-02-17 19:59 och är visad 4133 gånger.