Utbildningsmaterialet

Denna webbplats innehåller ett komplett utbildningsmaterial omfattande alla de kunskapsområden som krävs för att ta utsjöskepparintyget.

Med detta menas att allt man ska kunna finns med i detta utbildningsmaterial. Här finns också ett omfattande fördjupningsmaterial med koppling till långfärdssegling men som inte direkt ingår i utsjöskepparintyget. För andra eller ytterligare kunskapsområden och fördjupningar hänvisar vi till våra övriga utbildningsmaterial.

Vad behöver jag mer?

För att kunna göra övningsuppgifterna i detta utbildningsmaterial måste du också ha;

  • Ett övningssjökort för alla sjökortsövningar.
  • Navigationsbestick i form av passare, transportör och linjal.

Vad får du göra med detta utbildningsmaterial (och inte)?

För personligt bruk så får du;

  • läsa hela materialet så länge ditt abonnemang är aktivt.
  • läsa i öppna delar av det hur ofta och hur länge du vill.
  • skriva ut det på papper om du vill.
  • spara det på din dator/mobil/platta om du vill.

Du får däremot inte kopiera eller distribuera hela eller delar av materialet för att användas av någon annan. Hänvisa dem istället till vår webbplats!

Vad är vår ambition med detta utbildningsmaterial?

Vår ambition är att detta utbildningsmaterial alltid ska vara det mest kompletta och mest uppdaterade av alla som finns för utsjöskepparintyget.

Vi uppdaterar utbildningsmaterialet kontinuerligt (ibland flera gånger per vecka). Uppdateringarna kan vara stavfel, skrivfel, språkfel eller mindre ändringar i layout och ordning. Men också kompletteringar för nya regler, nya kunskapskrav, mer pedagogiska beskrivningar som några exempel.

En av de stora fördelarna med att vårt utbildningsmaterial är fullt ut webb-baserat är att vi kan uppdatera hur ofta vi vill utan kostnad för nytryck.

Vad omfattar detta utbildningsmaterialet?

Utbildningsmaterialet är uppdelat i ett antal kapitel som i sin tur är indelade i flera avsnitt för att vara lättläst och överskådligt.

Avsnitten innehåller allt man behöver kunna inom det aktuella området. I slutet på varje avsnitt finns ett antal instuderingsfrågor som kan användas för att bekräfta att du har förstått och kommer ihåg.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2022-01-23 15:06 och är visad 1927 gånger.