Introduktion / Studieplan

Utbildningsmaterialet är dimensionerat för en kurs om cirka 20 lektioner om vardera 60 minuter (totalt 20 timmar). Utbildningsmaterialet är mycket flexibelt vilket ger kursarrangören, och/eller läraren, en mycket stor frihet vid utformningen av kursprogrammet.

Utsjöskepparintyg.se tillhandahåller här tre förslag på kursprogram som vi tror är de vanligaste och mest efterfrågade alternativen.

Kursprogram för tio lektioner

Lektion/Föredrag
Med tillhörande diskussioner
Hemuppgifter
Till nästa lektion

Lektion 1

 • Kursintroduktion
 • Tidvatten - Introduktion
 • Tidvatten - Standardhamnar
 • Läs: Tidvatten
 • Öva: Standardhamnar
 • Kika på: Tidvatten

Lektion 2

 • Tidvatten - Sekundärhamn
 • Säkerhet
 • Öva: Sekundärhamnar
 • Läs: Tidvatten och Säkerhet
 • Kika på: Tidvattenströmmar och Sjömanskap

Lektion 3

 • Tidvattenströmmar
 • Sjömanskap
 • Öva: Tidvatten
 • Läs: Tidvatten & Tidvattenströmmar
 • Kika på: Planering och Navigation

Lektion 4

 • Planering
 • Navigation
 • Öva: Navigation
 • Öva: Planering - Etapp 1
 • Läs: Planering och Navigation
 • Kika på: Utrustning och Formaliteter

Lektion 5

 • Planering - Etapp 1
 • Utrustning
 • Formaliteter
 • Öva: Planering - Etapp 2
 • Läs: Utrustning och Formaliteter
 • Repetera: Tidvatten
 • Kika på: Kommunikation och Navigationshjälpmedel

Lektion 6

 • Planering - Etapp 2
 • Kommunikation
 • Navigationshjälpmedel
 • Öva: Planering - Etapp 3
 • Läs: Kommunikation och Navigationshjälpmedel
 • Kika på: Väder

Lektion 7

 • Planering - Etapp 3
 • Väder
 • Öva: Planering - Etapp 4
 • Läs: Väder
 • Repetera: Tidvattenströmmar
 • Kika på: Hälsa & Sjukvård

Lektion 8

 • Planering - Etapp 4
 • Hälsa
 • Sjukvård
 • Repetition: Tidvattenströmmar
 • Öva: Planering - Etapp 5
 • Läs: Hälsa & Sjukvård
 • Repetera: Navigering
 • Kika på: Dokument och Båten

Lektion 9

 • Planering - Etapp 5
 • Dokument
 • Båten
 • Repetition: Navigering
 • Öva: Planering - Etapp 6
 • Läs: Dokument och Båten
 • Repetera allt

Lektion 10

 • Planering - Etapp 6
 • Repetition / Fördjupning
 • Inspiration
 • Repetera allt inför förhöret

Examination - "Lektion 11"

 • Skriftligt förhör (samt eventuellt muntliga frågor) inför NFB:s förhörsförrättare.

Kursprogram för intensivkurs (två dagar/två helger)

Dag 1 / Helg 1
Dag 2 / Helg 2
(Minst en vecka efter Dag 1 / Helg 1)
 • Tidvatten (Introduktion)
 • Tidvatten (Standardhamnar)
 • Övningar (Standardhamnar)
 • Tidvatten (Sekundärhamnar)
 • Övningar (Sekundärhamnar)
 • Tidvattenströmmar
 • Övningar (Strömmar)
 • Lunch
 • Planering av långfärd
 • Övningar (Planering)
 • Navigering
 • Övningar (Navigering)
 • Tidvatten (Repetition)
 • Repetition (Dag 1)
 • Båten
 • Säkerhet
 • Utrustning
 • Nav. hjälpmedel
 • Kommunikation
 • Lunch
 • Väder
 • Hälsa
 • Sjukvård
 • Dokument
 • Formaliteter
 • Sjömanskap

Skriftligt förhör (samt eventuellt muntliga frågor) inför NFB:s förhörsförrättare kan ske i direkt anslutning till att dag 2 avslutas eller vid ett separat tillfälle vilket då ger ytterligare tid för självstudier.

Distanskurs vid tre tillfällen

Träff 1

 • Kursintroduktion.
 • Utdelning av inloggning till Utsjöskepparintyg.se.
 • Genomgång av Utsjöskepparintyg.se och utbildningsmaterialet där.
 • Genomgång av NFB:s kunskapskrav krav inom de olika kapitlen.
 • Informera om hur läraren nås under självstudietiden.

Träff 2

 • Besvara frågor och svar ifrån eleverna.
 • Vid behov - gå igenom delar av lärarpresentationerna för att förtydliga för eleverna.
 • Information om förhöret.

Träff 3

 • Besvara frågor och svar ifrån eleverna.
 • Skriftligt förhör (samt eventuellt muntliga frågor) inför NFB:s förhörsförrättare.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMaSidan ändrades senast 2022-01-23 11:26 och är visad 1629 gånger.