Däck

Allt arbete upp på däck innebär en risk. Risk för att träffas av något i från riggen som kan skada och/eller slå personen överbord. Sträva därför alltid efter att minimera tiden på däck vid arbete där. Men på samma vis - tveka inte att arbeta på däck för att lösa ett litet problem. Risk är annars att det utvecklas till ett större problem och på sikt en nödsituation!

På en långfärdsbåt bör finnas mantåg, jackstays och kraftiga och väl infästa handtag för att förhindra att man faller överbord.

Eventuella luckor, ventiler och liknande skall vara dimensionerade för ocean fart. Med detta menas att de skall tåla kraftiga slag ifrån vågor utan att slås in, öppnas eller spricka.

I de flesta fall är det bra för säkerheten om så många linor som möjligt ifrån riggen är dragna ner i sittbrunnen så att de kan hanteras ifrån sittbrunnen.

En självstyrning som gör att man inte måste stå vid rodret dygnet runt är nästan en nödvändighet. En självstyrning kan sedan kompletteras med ett vindroder som styr båten utan att förbruka någon ström (en självstyrning är en mycket stor strömförbrukare).

I varma vatten blir solen en faktor som ställer till problem. Att ha en biminitop som ger skugga i sittbrunnen kan då vara mycket bra.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 16:36 och är visad 1504 gånger.